Print side

Handicapservice

Sønderborg Lufthavn ønsker, at handicappede og bevægelseshæmmede kan benytte lufthavnen og de tilbudte faciliteter og rejsemuligheder på en måde, som opfylder de handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. 

Lufthavnen efterlever derfor de krav, som EU-forordningen nr.1107 stiller. Forordningen trådte i kraft i juli 2008 og skal sikre, at handicappede personer har samme rettigheder på flyrejser som alle andre passagerer.

Parkeringspladser

Lufthavnen har etableret specielle parkeringspladser til invalidekøretøjer. Disse pladser er placeret tæt på lufthavnsterminalens indgang. 

Handicap P-pladserne er udpeget som møde/afhentningsted, såfremt der er behov for hjælp til at bevæge sig til/fra lufthavnsbygningen. Hvis der er behov for assistance, kan lufthavnens personale kontaktes på tel.: +45 74 42 21 30. Der er opstillet skilte på parkeringspladserne med oplysning om telefonummer. 

Terminalbygning

Lufthavnsterminalen er indrettet således, at det skal være nemt at orientere sig.

Når rejsende nærmer sig glasskydedørene vil de forblive åbne, således at også langsomt gående og kørestolsbrugere uhindret kan benytte hovedindgangen.

Der er etableret lettilgængelige toiletter, som er særligt indrettet til kørestolsbrugere.

Lufthavnen disponerer desuden over kørestole, som kan benyttes af handicappede og bevægelseshæmmede.  

Op- og nedbæring

Lufthavnen råder over specielt løfteudstyr. Endvidere er der personale i lufthavnen, der er specialtrænede til at udføre op- og nedbæring af handicappede og bevægelseshæmmede passagerer.

Security

Handicappede og bevægelseshæmmede skal i lighed med de øvrige passagerer gennemgå et securitycheck. Securitypersonalet uddannes løbende til at foretage securitycheck på en måde så flysikkerheden ikke bringes i fare, men som værdigt og tilbørligt tager hensyn til passagererne.