Print side

Lufthavnens historie

1950
Ingolf Nielsen køber Sønderjyllands Flyveselskab og begynder at flyve fotoflyvning mm. fra Ellegårdens marker ved Sønderborg.

1957
Ingolf Nielsen begynder at flyve taxaflyvning på ruten Sønderborg- København. SAS havde på daværende tidspunkt monopol på al dansk indenrigsflyvning, så der kunne ikke blive tale om ruteflyvning. Ingolf Nielsen fløj dog med rimelig faste afgangstider.

1960
Forpladsen på flyvepladsen ved Ellegården asfalteres og der bygges nye hangarer.

1961
Sønderborg Kommune etablerer en ny 900 meter bane.

1964
Europas vel nok mest besynderlige landingsbane tages i brug. En 900 meter lang bane, hvoraf kun de 450 meter på midten er asfalteret.

1965
De 800 m af den i alt 900 m lange bane bliver asfalteret, baneenderne er således stadig kun belagt med græs.

1966
Der træffes beslutning om en ny lufthavn på Kær Halvø. Kommunen og Amtet vil stå for anlægsudgifterne til banen, mens Cimber Air skal stå for opførelse af terminalbygning, tårn og de nødvendige faciliteter.
  
1968 
Arbejdet med at anlægge Sønderborg lufthavn på Kær halvø påbegyndes, og i slutningen af året tages den nye landingsbane i brug. Cimber Air står for driften af Sønderborg Lufthavn.

1969
Sønderborg Lufthavn åbnes for ruteflyvning, og den nye lufthavn indvies officielt. Landingsbanen er nu på 1200 meter.

1975
Landingsbanen bliver forlænget til 1500 meter.

1993
Sønderborg Kommune og Sønderjyllands Amt overtager terminalbygningen, tårnet og driften af lufthavnen. Hermed imødekommes behovet for at drive en offentlig lufthavn med plads til flere aktører.

1994
Air Alsie  bygger en 1300 kvadratmeter stor hangar med tilhørende værksted og administration.

1995
Det første spadestik til en 518 kvadratmeter stor brandstation tages af Sønderborgs borgmester, Ingolf Winzor.

1996
Meier Trading Aps opfører hangar.

1997-98
Augustenborg, Nordborg, Sydals, Sundeved og Broager kommuner kommer med som andelshavere i selskabet. Ejerskabet består således af seks omegnskommuner og Sønderjyllands Amt.

2000 
Banen bliver forlænget til 1797 meter, og terminalbygningen gennemgår en større ombygning/renovering. Air Alsie udvider administrationen.
Alssund Flyveklub bygger hangar bag brandstationen.

2001
Karlog Air opfører hangar.

2003
Cimber Air udbygger eksisterende hangar med værksteds- og lagerfaciliteter, ialt ca.1400 etagekvadratmeter. Sønderborg Lufthavn opfører et nyt 17,46 meter højt kontroltårn.

2004
Sønderborg Lufthavn udvider forpladsen med ca. 4000 m2 asfalteret flyparkering.

2005
Sønderborg Lufthavn opfører en 700 m2 bygning, hvori der er kombinerede kursus-, kontor- og overnatningsfaciliteter.

2006
Air Alsie udbygger administrations- og kundefaciliteterne med 800 etagekvadratmeter, hvoraf de 400 kvadratmeter er taget i brug. Samtidig opfører de endnu en hangar på ca. 1300 kvadratmeter.
Sønderborg Lufthavn byggemodner nyt hangarområde, og anlægger herunder rullevej og forpladsområder. Derudover udvides bilparkeringsområderne, og ældre grusparkering asfalteres.

2007
Karlog Air opfører en 240 kvadratmeter bygning med overnatningsfaciliteter til deres flyveskoleelever.

2012
Air Alsie opfører ny bygning i forlængelse af hangar 1. Den to-etagers bygning på 500 kvadratmeter vil komme til at indeholde både lager- og omklædningsfaciliteter. 

2012
I maj 2012 går Cimber Sterling konkurs. Danish Air Transport (DAT) overtager ruten til København.  

2012
Skyways Technics overtager det konkursramte Cimber Sterlings tidligere servicehangar.

2013
I juni 2013 starter det nye lokale flyselskab Alsie Express, med base i Sønderborg Lufthavn, en rute mellem Sønderborg og København.